kích thước cửa sổ 3 cánh mở quay

Kích thước cửa sổ 3 cánh mở quay tiêu chuẩn là bao nhiêu?

Kích thước cửa sổ 3 cánh mở quay tiêu chuẩn là bao nhiêu?

Cửa sổ 3 cánh mở quay là dạng cửa sổ khó thi công và yêu cầu đơn vị thi công có nhiều năm trong nghề. Theo kinh nghiệm nhiều năm thi công cửa sổ FLT WINDOW chúng tôi thì kích thước cửa sổ 3 cánh mở quay khá đặc biệt. Khi cùng kích thước, nhưng độ khó thi công cửa sổ 2 cánh (dạng lớn) cửa 4 cánh …