cấu tạo vách kính mặt dựng

Cấu Tạo Vách Kính Mặt Dựng

Cấu Tạo Vách Kính Mặt Dựng

Cấu tạo vách kính mặt dựng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng thi công, giá thành và dạng công trình phù hợp. Theo kinh nghiệm nhiều năm của FLT Window thì thương hiệu khung nhôm Xingfa là thương hiệu phù hợp nhất cho các công trình tại Việt Nam. Khi đáp ứng cả hai cấu tạo mặt dựng kính là Stick và …