bảng màu nhôm xingfa

Bảng màu nhôm Xingfa chuẩn và chính hãng hiện nay 

Bảng màu nhôm Xingfa chuẩn và chính hãng hiện nay 

Thị trường Việt có thể nói là rất phong phú về màu nhôm khung cửa, tính sơ sơ thì cũng trên dưới 9 màu. Điều này phần nào ảnh hưởng tới khả năng phân biệt thật giả các hãng cung cấp nhôm, đặc biệt là thương hiệu nhôm Xingfa. Khi bảng màu nhôm Xingfa được làm lại và làm giả làm nhái thành khung nhôm …