Nhôm FLT Tem đỏ

Bài viết trước đó Cửa nhôm FLT Tem đỏ Quảng Đông
Bài viết sau đó Cửa sổ mở 3 cánh 3 ray