Cửa sổ mở trượt 3 cánh

Bài viết trước đó Cửa đi mở quay
Bài viết sau đó Cửa sổ mở trượt 2 cánh