Cửa sổ mở quay 4 cánh

Bài viết trước đó Cửa đi mở trượt
Bài viết sau đó Cửa sổ mở quay 3 cánh